9/22/2021 12:20:

0216 577 6000
Adalet, herkese kendine ait olanı vermektir - Ulpianus
FAALİYET ALANLARIMIZ
  • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini
  • Ticari ve  şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
  • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması
  • Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması