9/21/2021 10:16:

0216 577 6000
Adalet, herkese kendine ait olanı vermektir - Ulpianus
FAALİYET ALANLARIMIZ
 • Türkiye’de ve yurt dışında Marka, patent, faydalı model ve tasarım tescil işlemleri
 • Telif Hakları ve ticaret düzenlemeleri
 • Yazılım lisansları haklarının korunması
 • Patent, marka ve benzeri hakların korunması
 • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
 • Zararların tazmini
 • Sözleşme hazırlanması
 • E-Ticaret Hukuku