9/21/2021 10:30:

0216 577 6000
Adalet, herkese kendine ait olanı vermektir - Ulpianus
FAALİYET ALANLARIMIZ
  • Rekabet hukuku hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi
  • Rekabet Kurulunun ön araştırma ve soruşturma faaliyetleriyle, karar ve  uygulamalarıyla ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirket birleşme ve devralmalarının rekabete aykırı sonuçlar doğurmayacak şekilde tamamlanmasının sağlanması
  • Taraflar arasındaki iktisadi etkinliğin sağlanması
  • Mal ve hizmet piyasalarındaki serbest rekabet düzeninin oluşturulması
  • Rekabet ihlallerinin engellenmesi ve mevcut ihlallerin ortadan kaldırılması
  • İhtiyati tedbir kararının alınması
  • Şikayet başvurularının yapılması
  • İdari para cezaları ile başvuruların gerçekleştirilmesi konularında hukuki tavsiyelerde bulunulması